TaY: Pulmaperjantai

Tampereen yliopisto esittää: Pulmaperjantai™

Pulmaperjantaissa yliopiston tutkijat ja erityisasiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

  • Onko yrityksessänne tuoteidea tai kehittämisajatus, jonka viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen?

  • Kaipaatteko tuotteenne tai palveluprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia?

Jos vastasit myöntävästi, esitä pulmasi meille ja tule keskustelemaan Tampereen yliopiston tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa! Tampereen yliopisto järjestää ensimmäisen Pulmaperjantai™-tapahtumansa perjantaina 11.3.2016. Tästä eteenpäin Pulmaperjantai toistuu seuraavina ajankohtina:

Pulmaperjantai            Toimita hakemus s-postilla viimeistään

11.3.2016                     22.2.2016

8.4.2016                        21.3.2016

13.5.2016                     29.4.2016

10.6.2016                    27.5.2016

Hakeutuminen ja osallistuminen Pulmaperjantaihin on helppoa: kuvaile yrityksenne kehitystehtävää lyhyesti ja lähetä se kirjallisena viimeistään taulukossa mainittuna päivänä osoitteeseen anne.tuhkunen@uta.fi ja stina.boedeker@uta.fi

Hakemuksen perusteella pulmaanne etsitään sopivan monialaisen asiantuntijaryhmän ja järjestään noin tunnin kestävä tapaaminen. Tapaamiseen on hyvä valmistautua ja ohjeet valmistautumiseen saat noin viikkoa ennen tapaamista.

Keskustelut ovat yritykselle maksuttomia. Ne käydään suljetuin ovin, eikä yritysten tietoja tai kysymyksiä luovuteta eteenpäin. Yritykselle toimitetaan tilaisuuden jälkeen tiivis muistio käydystä keskustelusta. Yhteistyötä on mahdollista jatkaa myöhemmin esimerkiksi opinnäytetyöllä tai yhteisellä hankkeella.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Anne Tuhkunen
Projektipäällikkö, Innovaatioperustus –pilotointihanke
anne.tuhkunen@uta.fi
040 190 9757

Stina Boedeker
Hankeasiantuntija
stina.boedeker@uta.fi
040 865 9520

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetty palvelumalli.